Wij zijn NRIT
Login

Login

Abonnees hebben een brief ontvangen met het nummer van het abonnement en een wachtwoord voor de online kennisbank. Het emailadres wordt straks gebruikt als 'gebruikersnaam'. Na de registratie sturen we eerst nog een email om het adres te verifieren. Als de registratie is afgerond kan er met het opgegeven email adres en het wachtwoord worden ingelogd.