Wij zijn NRIT
Login

Abonneren

Ook benieuwd naar de nieuwste trends en ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie? Dan mag u het 'Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd ’ niet missen! In dit prettig leesbare rapport een actueel inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in toerisme, recreatie en vrije tijd.Het Trendrapport is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige onderzoeksbron voor de hele vrijetijdssector. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht in vraag en aanbod een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen. 

Online Trendrapport

Nieuw is de online omgeving waar alle content uit het Trendrapport -exclusief voor gebruikers- beschikbaar is. Een online platform waar u met slimme filtering snel de gewenste informatie kunt vinden. Alle in het Trendrapport gebruikte data is via de interactieve grafieken beschikbaar en te downloaden. Deze online omgeving blijft actueel omdat de redactie van NRIT deze continu met de meest recente data en inzichten aanvult. 

Wat is het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd?
  • Hét standaardwerk voor de vrijetijdsindustrie
  • Alle branchekennis, benchmarks en inspiratie in één publicatie
  • De beste en meest betrouwbare branche- en marktcijfers
  • De nieuwste kennis en inzichten in Capita Selecta
  • Inclusief online platform!
Wat kan het Trendrapport voor u betekenen?
  • Actuele kennis op de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken
  • Inzicht in de nieuwste trends en marktontwikkelingen in de branche
  • Kant en klare betrouwbare input voor uw eigen toekomstplannen
  • Handig en toegankelijk online naslagwerk

Het Trendrapport in vogelvlucht

In deel één van het Trendrapport een concreet en helder overzicht van de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische en ecologische trends en ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren. We zoomen daar vanuit een wereldbeeld steeds verder in op Europa, Nederland en de Nederlandse regio’s. In elke geografische view komen, naast de DESTEP-factoren, de voor die view relevante toeristische statistieken aan bod. 

In deel twee van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd zoomen we in op de zeven domeinen van de gastvrijheidseconomie. . In die hoofdstukken per domein een overzicht van de ontwikkelingen in aanbod, vraag, beleid en innovatie. Domeinen die we behandelen zijn horeca, verblijfsrecreatie, reisbranche en luchtvaart, dagattracties en evenementen en tot slot de actieve recreatie.

In deel drie van het rapport Capita Selecta, een serie interessante en verdiepende artikelen die door diverse deskundigen van onder andere CELTH zijn geschreven.

Eén overzichtelijke uitgave met alle trends en ontwikkelingen

Het 'Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd' voert u langs de belangrijkste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Aan de hand van zo’n 150 figuren worden deze cijfermatig toegelicht. Waar mogelijk wordt een prognose gegeven. Door de presentatie van al deze informatie in één overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk.

Bestelinformatie

Auteur: CELTH, NBTC en NRIT
Omvang: 368 pagina's + online toegang
Abonnement (per jaar) € 115,00 (excl. btw)
Losse verkoop € 165,00 (excl. btw)