Wij zijn NRIT
Login

Events

Trendcongres 2023: Tourism Futures

Trendcongres Toerisme & Vrije Tijd 2024 – Vlissingen

inschrijven

Terugblik 2023

Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2023 Tourism Futures

In zijn openingswoord van het Trendcongres 2023 memoreerde dagvoorzitter Stefan Hartman, directeur van het European Tourism Futures Institute (ETFI) het heuglijke feit dat dit na 2019 de eerste fysieke editie was. In de tussenliggende jaren vond het congres wel doorgang, maar door corona noodgedwongen digitaal.

Ook wees hij erop dat veel aanwezigen de ochtend al nuttig hadden besteed aan verschillende andere overleggen, lezingen en presentaties. En hij kondigde aan dat de volgende editie van het Trendcongres in 2024 in Zeeland zal plaatsvinden.

Wat zijn de trends en scenario’s voor de toekomst van het toerisme? Welke rol spelen onderwerpen als duurzaam toerisme, bewuste bestemmingen en data daarbij? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Dat en nog veel meer kwam aan de orde tijdens het drukbezochte Trendcongres Toerisme en Vrije Tijd ‘Tourism Futures’ op 20 april bij NHL Stenden in Leeuwarden. Na 3 keynotes volgden negen breakouts in twee keuzerondes. Tijdens de workshops die vaak interactief waren, kwamen deelnemers in aanraking met inspirerende praktijkvoorbeelden, toponderzoek en nieuwe invalshoeken, succesverhalen en scenarioplanning. Het Trendcongres werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Bekijk de foto’s van Trendcongres Toerisme en Vrije Tijd 2023 Tourism Futures bij NHL Stenden in Leeuwarden.

Het Trendcongres

Het Trendcongres Toerisme en Vrije Tijd 2023 is een initiatief van de opleidingen Management Tourism van NHL Stenden, Saxion Hogeschool, Inholland University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences en Hogeschool Tio met support van Destinatie Nederland en NRIT.